Tietosuojaseloste 01.09.2021

Rekisterinpitäjä

Tmi Lahja- ja kellotarvike Laine
Y-tunnus 3191381-4
Valmuskakatu 14
37130 Nokia
lahjajakellotarvikelaine@gmail.com

Yleistä

Tmi Lahja- ja kellotarvike Laine on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensä käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot tehdessään tilauksen Lahja- ja kellotarvike Laine verkkokaupasta.

Rekisterin nimi

Tämä tietosuojaseloste koskee Tmi Lahja- ja kellotarvike Laine asiakasrekisteriä.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, maa, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköpostiosoite. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

-Asiakassuhteen hoitamiseen

-Tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

-Lahja- ja kellotarvike Laine toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

-Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

-Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

-Markkinointitarkoituksiin

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Kaikki tallennetut henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä kaikelta laittomalta käsittelyltä. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Lahja- ja kellotarvike Laine rekisteristä.

Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Joidenkin tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on välttämätöntä maksu- ja toimitusprosessin toteuttamiseksi. Esimerkiksi toimituksen takaaminen vaatii osoitetietojesi luovuttamista Pakettikaupalle, joka toimii logistiikkakumppaninamme. Maksunvälittäjänä verkkokaupassamme toimii Paytrail by nets. Paytrail kerää henkilökohtaiset tietosi maksuasi koskien. Paytrail on vastuussa henkilökohtaisista tiedoistasi Paytrailin ehtojen mukaisesti. Lahja- ja kellotarvike Laine huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Henkiötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Lahja- ja kellotarvike Laine säilyttää henkilötietoja Suomessa. Rekisterin käyttö on valvottua ja siihen on käyttöoikeus vain asianmukaisilla henkilöillä työtehtäviensä täyttämiseksi. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan turvallisesti siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

Tmi Lahja- ja kellotarvike Laine (y-tunnus 3191381-4)
Valmuskakatu 14
37130 Nokia

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

-Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

-Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.

-Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Voit tehdä pyynnön koskien oikeuksiasi sähköpostilla osoitteeseen lahjajakellotarvikelaine@gmail.com. Pyyntö tulee olla selkeä ja riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme tunnistaa sinut ja todentaa henkilöllisyytesi. Mikäli emme pysty kaikilta osin toteuttamaan pyyntöäsi, ilmoitamme teille asiasta viipymättä. Tälläinen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus tietojen säilyttämiseen. Tälläisiä syitä ovat mm. kirjanpidolliset syyt.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostettamme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutoksista johtuen. Mikäli tietosuojaselosteemme muuttuu merkittävästi, ilmoitamme tästä asiakkaillemme.